اصلاح الگوی کشت، پایه‌ اصلی اجرایی شدن طرح مدیریت توأمان آب و برق

اصلاح الگوی کشت، پایه‌ اصلی اجرایی شدن طرح مدیریت توأمان آب و برق

مهر: حمید رحمانی معاون دفتر دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران در دومین نشست مدیران و رؤسای امور آب شهرستان‌های حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی گفت: موضوع مدیریت توأمان آب و برق از سال گذشته با حمایت وزارت نیرو و مقام عالی این وزارتخانه درحال اجرایی شدن است و طبق بازدید ۱۰ روز گذشته رئیس جمهور از این وزارتخانه نیز مورد تأکید رئیس جمهوری قرار گرفت.

وی افزود: مدیریت توأمان آب و برق یک انقلاب در مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و برقی به شمار می‌رود و با این مدیریت بسیاری از نواقص از جمله بانک‌های اطلاعاتی برطرف خواهد شد؛ لذا ضرورت اقدام این مدیریت بیش از پیش احساس می‌شود و لازم بود سال‌ها پیش به انجام برسد.

معاون دفتر دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: سامانه «ساپاد» سامانه پایش اطلاعات آب و برق برای مدیریت توأمان منابع آب و برق مصرفی چاه‌های کشاورزی طراحی شده و استفاده می‌شود. یکی از پایه‌های اصلی اجرایی شدن موضوع مدیریت توأمان آب و برق همراهی وزارت جهاد کشاورزی است و مواردی از جمله اصلاح الگوی کشت در حیطه اختیار این وزارتخانه است که ضرورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی را نشان می‌دهد.

رحمانی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز از جمله اقدامات مؤثر در موضوع مدیریت توأمان آب و برق است که باید از طریق تبلیغات این مهم به مردم شناسانده شود تا همکاری آن‌ها را در این بخش جاری سازد.