لزوم ناظر بر همکاری مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تسهیلات یار ابلاغ شد

لزوم ناظر بر همکاری مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تسهیلات یار ابلاغ شد

مهر: به نقل از بانک مرکزی با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب‌وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات‌یار» شناخته‌می‌شوند تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند.

یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد می‌باشد. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطه‌مند نمودن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران اقدام نماید. بر همین اساس ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‏ یار‏» تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه ۲۵۰۹۵۰/۰۲ به تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

گفتنی است برخی از مهم‌ترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:

– هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌یار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز می‌باشد.

– مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات‌یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات اعطایی به مشتری اخذ تأمین کافی استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات‌یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری می‌باشد.

– مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌یار نمی‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.

– مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات‌یار ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات‌یار خودداری نماید.

بانک‌ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.

برای مشاهده بخشنامه اینجا کلیک کنید.