تامین مالی ۳۱۲ واحد نهضت ملی مسکن

تامین مالی ۳۱۲ واحد نهضت ملی مسکن

مهر: سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امروزه بانک مسکن عهده‌دار تأمین مسکن مردم است گفت: این بانک در چارچوب تکالیف و وظایف قانونی خود این مسئولیت را به‌خوبی ایفا کرده.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه تاکید کرد: اولین حجت عمل به دغدغه رهبری مبنی بر لزوم توجه به مردم در حوزه مسکن است؛ این موضوع به عنوان حجت شرعی بانک تلقی می‌شود. تحقق شعار دولت از باب اجرای قانون نهضت ملی مسکن دومین حجت بانک است. رفع نیاز مردم نیز سومین حجتی است که بانک بر دوش دارد. به هر حال فرصتی برای بانک ایجاد شده تا با خانه‌دار کردن و اعطای تسهیلات به مردم خدمت‌گزار آن‌ها باشد.

پرداخت ۷۰ همت تسهیلات بانکی حوزه مسکن

وی ادامه داد: این بانک تاکنون تقریباً به تمام وظایف خود در حوزه قانون نهضت ملی مسکن عمل کرده است. بانک مسکن طی دو سال اخیر یکی از مؤثرترین بانک‌ها در اجرای نهضت ملی مسکن بوده و تاکنون بالغ بر ۳۱۲ هزار واحد مسکونی را تأمین مالی کرده است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: حجم تأمین مالی این واحدها ۱۷۰ همت بوده و این موضوع از این منظر ارزشمند است که مانده‌سپرده بانک بین ۲۲۰ همت تا ۲۳۰ همت است؛ همچنین نزدیک به ۷۰ همت از پرداخت نقدی در این حوزه از محل منابع مالی بانک بوده و چنین موضوعی در تاریخ بانک مسکن بی‌سابقه است.