گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد

مهر: بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند.

موضع عملیاتی این بانک بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود.

بنا به اعلام بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبار گیری قاعده‌مند مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.