نمادهای پرتقاضای بورس۱۳دی ۱۴۰۲/چه نمادهایی به مثبت ۷ درصد رسیدند؟

نمادهای پرتقاضای بورس۱۳دی ۱۴۰۲/چه نمادهایی به مثبت ۷ درصد رسیدند؟

مهر: امروز نیز شاخص کل بورس منفی بود اما نمادهای کوچک و متوسط وضعیت بهتری داشتند و نمادهای مانند: زماهان غگلیا غپاذر وآوا به مثبت ۷ درصد رسیدند.

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
ثنوسا کتوکا ثپردیس خزر غگلیا خفنر

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
ثنوسا کشرق وآوا غگیلا خفنر غشاذر

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
خفنر غگیلا غدام شگل سنیر

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماهانه
ثباغ شگل خفنر کشرق غدام

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت
وآوا غپاذر غگیلا زماهان