تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در بهمن امسال

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در بهمن امسال

مهر: علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص برنامه‌های آن شرکت در اجرای طرح‌های مسکنی و همچنین افتتاح‌های پیش‌رو گفت: در برنامه است که ۱۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که در دولت سیزدهم در حال تکمیل است در بهمن ماه و به مناسبت ۲۲ بهمن افتتاح شود.

تحویل ۴۵ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با افتتاح ۱۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر که عمده آنها در شهرهای پردیس و مهستان (هشتگرد) به افتتاح می‌رسد میزان افتتاح‌های مسکن در شهرهای جدید و توسط دولت سیزدهم به بیش از ۴۵ هزار واحد خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهایی که در شهرهای جدید به بهره‌برداری می‌رسد با تأمین سرانه‌های آموزشی بهداشتی فرهنگی و سایر موارد است و در شهرهای جدید توجه به کیفیت زندگی مورد تاکید است. شهرهای جدید تعهد کرده است تا در کنار احداث واحدهای نهضت ملی مسکن واحدهای باقیمانده مسکن مهر شهرهای جدید را نیز به انجام برساند. همچنین دولت تعهد کرده است تا با پایان دولت سیزدهم واحدی تحت عنوان مسکن مهر در کشور باقی نماند.