نمادهای پرتقاضای بورس ۱۱ دی ۱۴۰۲/ نمادی که مثبت ۱۰ درصد معامله شد

نمادهای پرتقاضای بورس ۱۱ دی ۱۴۰۲/ نمادی که مثبت ۱۰ درصد معامله شد

مهر: شاخص کل بورس امروز وضعیت ریزشی داشت اما نمادهایی نیز در وضعیت پرتقاضا بودند نماد اردستان با بازدهی مثبت ۱۰ درصد امروز بهترین نماد بازار سرمایه بود.

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
ذوب مادیرا نیان ثباغ نطرین آ س پ

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
اردستان آ س پ نیان خلنت

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
کشرق غپاذر قمرو اردستان