تخصیص ارز به مواد اولیه و محصولات آماده مصرف نباید یکسان باشد

تخصیص ارز به مواد اولیه و محصولات آماده مصرف نباید یکسان باشد

مهر: دهمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی در حوزه تولید کود و سموم کشاورزی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

صیاد فرهادی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کود کشور گفت: مصرف کود در بخش کشاورزی از حجم سموم بالاتر بوده و مشکلات آن بیشتر است.

وی به کودهای پایه اشاره کرد و افزود: این چالش با انعقاد قراردادی با دولت محصولات تولید داخل خریداری می‌شود مشکل تا حدودی حل شده است.

وی ادامه داد: دومین مشکل در حوزه کودهای غیر یارانه‌ای است که ظرفیت تولید داخل ۱۰ برابر نیاز بازار است و اجازه صادرات داده شود.

فرهادی با بیان اینکه تولیدکنندگان کود برای تأمین ارز برای خرید مواد اولیه مشکل دارند خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۰۰ تولیدکننده کود در کشور فعالیت دارند که اگر به طور متوسط ۲۰ نیرو داشته باشند ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. در نتیجه حمایت از این بخش ارزش دارد. فرهادی در پایان گفت: تخصیص ارز یکسان برای تأمین مواد اولیه و محصولات آماده مصرف خیلی زیبنده نیست.