تردد ۱۱ میلیون موتور فرسوده در کشور با وجود افزایش تولید

تردد ۱۱ میلیون موتور فرسوده در کشور با وجود افزایش تولید

مهر: بررسی آمار تولید نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه امسال ۴۳۵ هزار و ۷۳۵ موتورسیکلت در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تولید موتورسیکلت نسبت به ۹ ماهه سال ۹۶ معادل ۴۸۹ درصد افزایش یافته است.

برآوردها حکایت از آن دارد که تا پایان سال جاری میزان تولید موتورسیکلت به حدود ۵۵۰ هزار دستگاه برسد.

در نمودار زیر میزان تولید موتورسیکلت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ آمده است.

تردد ۱۱ میلیون موتور فرسوده در کشور با وجود افزایش تولید

۹۰ درصد موتورها فرسوده هستند

همچنین طبق بررسی‌های انجام شده در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه -معادل ۹۰ درصد- فرسوده است؛ یعنی تنها حدود ۳۰۰ هزار موتورسیکلت به مرحله فرسودگی نرسیده است.

بنابراین با توجه به رشد تولیدی که رخ داده یا موتورهای تولید شده فاقد استانداردهای لازم هستند و یا اینکه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مردم همچنان موتورهای قدیمی را سوار می‌شوند!