هدایت زنان روستایی هر خانه را به یک کارگاه تولیدی تبدیل می‌کند

هدایت زنان روستایی هر خانه را به یک کارگاه تولیدی تبدیل می‌کند

مهر: محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون بانوان شاغل وزارت جهاد کشاورزی کارآمدی در اداره امور را اصل دانست و گفت: جنسیت عامل تعیین کننده برای کار در جامعه نیست و هستند زنانی که در مراتب حساس دولتی و خصوصی ایفای نقش می‌کنند.

وی در مقایسه مدیریت مشاوره امور زنان در وزارت جهاد کشاورزی با دیگر نهادهای اجرایی اظهار کرد: در اینجا زنان در سطوح مختلف با موضوع تولید در ارتباط هستند و بخشی از امنیت غذایی با همه حساسیت‌ها بر دوش زنان این سرزمین است.

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری نقش سازمانی زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی افزود: علاوه بر نقش سازمانی و وظایف اداری نقش مشاوره جامعه زنان روستایی هم بر عهده امور مشاوره بانوان وزارتخانه در حوزه ستاد و استان است.

وی تاکید کرد: هدایت زنان روستایی می‌تواند هر خانه روستایی را به یک کارگاه تولیدی تبدیل کند و حضور آنان را در تولید فرآوری تولید و بازار تقویت کند.

نیکبخت بار دیگر با ابراز گلایه از طرح هادی روستایی گفت: با اجرای این طرح و جدول‌کشی و آسفالت روستاها از کشاورزی و تولید خارج شده و نما شهری به خود گرفتند در این خصوص با رئیس دولت مذاکراتی شده و سعی خواهد شد؛ محدودیت‌های طرح غیرکارشناسی هادی برچیده شده و بار دیگر تولید در روستاها رونق گیرد.