مراقب کلاهبرداری بورسی باشید

مراقب کلاهبرداری بورسی باشید

مهر: محمدمهدی منتظری رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان این که افرادی در تلگرام با تبلیغ مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی و مشارکت دادن سرمایه‌گذاران در افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی وجوهی را از آنها دریافت می‌کنند گفت: پس از آن به دلیل غیر قابل شناسایی بودن و فقدان مشخصات هویتی و شماره تماس از این کلاهبرداران بعضاً از طریق اقدامات پلیسی و نظارتی نیز قابل شناسایی و رهگیری نیستند و حتی برخی کلاهبرداران در ایران نیز اقامت ندارند که این موضوع امید تعقیب آنها را برای مال باختگان از بین می‌برد.

منتظری ادامه داد: روش متقلبانه‌ای این افراد ارائه تصویر مجوز یک نهاد مالی رسمی و قانونی است اما مدیران نهادهای مالی از سو استفاده از نام و نشان بی اطلاع هستند.

بنابراین کلیه ناشران نهادهای مالی ثبت شده و تشکل‌های خود انتظام موظفند تارنمای رسمی را به واحد نظارتی مربوطه سازمان بورس معرفی کنند و بسترهای انتشار اخبار و اطلاعات و انجام فعالیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی و خبری و ابزارهای تعامل الکترونیکی را به عموم معرفی و برای بروز رسانی اقدام کنند.