امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز عملیاتی شد

امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز عملیاتی شد

مهر: سامانه جامع تجارت اعلام کرد جهت تسهیل واردات کالا به کشور از محل تبصره ۱ و ۲ ذیل بند ۲ ماده ۳۸ آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات امکان ثبت سفارش از محل این بند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

محل تأمین ارز مذکور در حال حاضر ذیل عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» قابل انتخاب است و استفاده از آن نیازمند وارد نمودن شماره ثبت سفارش و اظهارنامه قبلی است که کسر تخلیه از محل آنها ایجاد شده است.

لازم به ذکر است در زمان تکمیل اطلاعات می‌بایست دقت شود که شماره ثبت سفارش و اظهارنامه قبلی متعلق به مالک پرونده جاری باشد.