کارشناسان: حوزه یورو وارد رکود شده است

مهر: به نقل از فایننشیال تایمز نتایج یک نظر سنجی از ۴۸ کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر شرکت کنندگان معتقدند اقتصاد حوزه یورو درگیر رکود شده است.

البته بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول چشم انداز خوش بینانه ای را از اقتصاد ۲۰ کشور حوزه یورو ارائه داده و به ترتیب اعلام کرده‌اند که این حوزه برای سال ۲۰۲۴ معادل ۰.۸ درصد و ۱.۲ درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش دستمزدها در سطح کشورهای حو.زه یورو بعید است رشد اقتصادی این کشورها از ۰.۶ درصد بالاتر برود.

دو سوم شرکت کنندگان در نظرسنجی مذکور نیز اعلام کرده‌اند بر این باورند که اقتصاد حوزه یورو همین حالا وارد رکود شده است.

از سوی دیگر اکثر کارشناسان شرکت کننده در نظرسنجی انجام شده گفته‌اند که معتقدند برای سال ۲۰۲۴ نرخ بیکاری در ۲۰ کشوری که از ارز واحد یورو استفاده می‌کنند افزایش پیدا خواهد کرد.