۲۷ همت بابت یارانه نقدی بیستم دی ماه واریز می‌شود

۲۷ همت بابت یارانه نقدی بیستم دی ماه واریز می‌شود

مهر: بیستم هر ماه مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی برای ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مجموع جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور واریز می‌شود.

این مبلغ فقط یارانه نقدی تعلق گرفته به خانوارهای ایرانی در سطح عمومی بوده چرا که در ادامه دو طرح پرداخت یارانه به کودکان و زنان باردار و شیرده به آن اضافه شده است.

در طرح پرداخت یارانه به کودکان دارای سوءتغذیه ۷ دهک نخست کشور ماهانه مبلغ یک میلیون تومان به کودکان متعلق به دهک اول تا پنجم و ۶۰۰ هزار تومان به کودکان با وزن پایین دو دهک ششم و هفتم تعلق می‌گیرد.

در طرح یسنا که با کمک آستان قدس رضوی در حال انجام است ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای زنان باردار و شیرده ۸ استان خراسان جنوبی خراسان شمالی لرستان هرمزگان فارس گیلان کهکیلویه و بویراحمد و گلستان ماهانه در نظر گرفته شده که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

البته این را باید افزود با افزایش نرخ تورم قدرت خرید مردم سال به سال کاهش و آمار اقشار آسیب پذیر افزایش یافته است.