ورود چین با رکورد به سال جدید میلادی

ورود چین با رکورد به سال جدید میلادی

مهر: به نقل از بلومبرگ فعالیت کارخانه‌های چین برای سومین ماه متوالی کاهش یافت که نشان‌دهنده فشار مداوم بر اقتصاد ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی است.

اداره ملی آمار چین در بیانیه‌ای امروز یکشنبه (۳۱ دسامبر) اعلام کرد که شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید در دسامبر از ۴۹.۴ در نوامبر به ۴۹ کاهش یافت و اقتصاددانان انتظار ۴۹.۶ را داشتند.

شاخص فعالیت غیر تولیدی از ۵۰.۲ در ماه نوامبر به ۵۰.۴ افزایش یافت. معیار اساسی فعالیت خدمات نسبت به نوامبر بدون تغییر در ۴۹.۳ بود. هر عدد بالاتر از علامت ۵۰ نشان‌دهنده افزایش نسبت به ماه قبل است در حالی که رقم زیر آن نشانه انقباض است.

بر اساس گزارش بلومبرگ بهبود اقتصادی چین در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۳ نشانه‌هایی از ضعف را نشان داد و نگرانی‌ها را در مورد چشم‌انداز رشد برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد حتی در شرایطی که پکن نشان داد که احتمالاً هدف بلندپروازانه‌ای را برای سال آینده تعیین خواهد کرد. مقامات اخیراً متعهد شده‌اند که در سال ۲۰۲۴ با سیاست‌های مالی و پولی موضع حمایت از رشد را اتخاذ کنند.