تضمین ۱۰۰ درصدی تسهیلات بانک‌ها به صنایع کوچک

تضمین ۱۰۰ درصدی تسهیلات بانک‌ها به صنایع کوچک

مهر: محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: با تصویب هیئت وزیران و در راستای حمایت از صنایع کوچک و تسهیل فرآیند ارائه خدمات صندوق به متقاضیان پوشش ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق از ۷۰ به ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات افزایش یافت.

به گفته وی بر اساس ماده ۵ اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۴ هیئت وزیران ضمانت‌نامه‌های صادره تاکنون صرفاً ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی را تضمین می‌کرد که با اصلاح این بند اساسنامه صندوق از این پس می‌تواند ۱۰۰ اصل و سود تسهیلات اعطایی به صنایع کوچک را نزد نظام مالی و اعتباری کشور تضمین کند.

مقیسه با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری به مبلغ پنج میلیارد تومان با پوشش ۷۰ درصدی چالش‌هایی را برای واحدهای صنعتی و همچنین نظام بانکی ایجاد کرده بود تصریح کرد: با افزایش پوشش به ۱۰۰ درصد مسیر تأمین مالی از طریق ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق برای تولیدکنندگان مشمول تعریف صنایع کوچک کوتاه‌تر و آسان‌تر شده است.

بر اساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وی گفت: حذف مسیرها و فرآیندهای موازی در صندوق و بانک به‌ویژه در بخش‌های تشکیل پرونده ارزیابی و وثیقه سپاری زمان انتظار را برای مشتریان کوتاه و دریافت تسهیلات را آسان‌تر از گذشته کرده است.