داستان آفت‌کش‌ها در کشور از خودرو نامطلوب تر است

داستان آفت‌کش‌ها در کشور از خودرو نامطلوب تر است

مهر: به مناسبت دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی نشست خبری برگزار شد. سید مهدی حسینی یزدی رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه تأمین سلامت غذا به لحاظ استفاده از کود سم و بذر مناسب به همراه استاندارد جهانی است. سلامت تولید فرصت قوت برای بازار داخل و ارزآور برای صادرات کشور است.

وی افزود: در حوزه سم ۱۲۰۰ مولکول در جهان ثبت شده که بیش‌از ۸۰۰ مولکول در حال مصرف است که در ایران بیش از ۳۰۰ مولکول ثبت شده که ۱۸۰ مورد مصرف می‌شود که از این عدد ۵۰ رقم اول آن ۹۰ درصد آفت کش‌های کشور را تأمین می‌کند. بنابراین زیر ۱۰ درصد از تنوع سموم جهانی از کم خطر تا پرخطر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حسینی یزدی ادامه داد: در حال حاضر ما سموم با دوره کارنس پایین نداریم که کشت برخی از محصولات را با مشکلاتی همراه کرده است. در واقع از ۵۰ قلم ۷۵ درصد در داخل فرموله می‌شود و ۲۵ درصد وارد می‌شود که برای تأمین ارز آن با مشکلات بسیاری داریم.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان سموم با بیان اینکه داستان آفت کش‌ها در کشور از خودرو نامطلوب‌تر است یادآور شد: صادرات محصولات کشاورزی و برگشت آنها این موضوع را تأیید می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان محصول سالم را پیگیری کرد.

حسینی یزدی در پایان گفت: مالیات ارزش افزوده از سال گذشته به سموم وارداتی اضافه شد و امروز هم برخی تقاضا دارند تعرفه واردات آن را به ۲۵ درصد افزایش دهند.