۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به پتروشیمی‌ها است

مهر: مهدی مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در نشست خبری گفت: اهمیت صنعت پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست به طوری که ۳۰ درصد صادرات نفتی و ۲۷ تا ۳۰ درصد بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی است.

ابهری خاطر نشان کرد: نقش پتروشیمی در اقتصاد ملی بسیار برجسته است که این صنعت می‌تواند از اقتصاد تک محصولی نفت جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات وجود داشته که ۱۴ میلیارد دلار آن را به سامانه نیما و در اختیار بانک مرکزی قرار داده ایم.

به گفته سخنگوی انجمن کارفرمایی پتروشیمی اکنون بیش از ۸۰ درصد از ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی بوده و مابقی آن به طرح‌ها و تجهیزات مورد نیاز اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در ۸ ماهه سال جاری ۸ درصد افزایش تولید وجود داشته در حالیکه صادرات در یک خط مستقیم قرار داشته است زیرا ۶۶۰ تن محصول به بورس کالا اختصاص دادیم.

خبر در حال تکمیل است….