آغاز مجدد طرح برخورد با مشترکان بدمصرف

آغاز مجدد طرح برخورد با مشترکان بدمصرف

مهر: محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان گفت: این طرح الزام قانونی دارد و شامل مشترکانی می‌شود که بیشتر از دوبرابر الگو آب مصرف می‌کنند.

به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران خانوارهایی که تا الگوی ماهانه آب مصرف کنند «خوش‌مصرف» آن دسته از مشترکان که بین ۱۲ تا ۲۴ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو مصرف کنند «پرمصرف» و مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند «بدمصرف» هستند.

اردکانی ادامه داد: مشترکان بدمصرف در مرحله اول این طرح با اخطار در مرحله دوم با قطع موقت آب و در مرحله سوم با محدودیت بیشتر مواجه خواهند شد و با اداراتی که مصارف بیشتر از حد مجاز دارند با استناد به مصوبه شورای مدیریت بحران استانداری برخورد قاطع انجام می‌شود.

وی در تشریح وضعیت منابع آبی استان تهران پس از پاییز بی ‌بارش امسال گفت: علی‌رغم پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بارندگی‌های پاییز امسال ۵۵ درصد نسبت به میانگین نرمال کاهش داشته است و در چنین شرایطی برای تأمین آب استان تهران مؤثرترین راه مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف است.

مدیرعامل آبفای استان تهران ضمن دعوت شهروندان تهرانی به مشارکت در مدیریت مصرف آب از شهروندان استان تهران درخواست کرد تا با کاهش ۱۰ درصدی مصارف خود و پرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در تأمین پایدار آب استان تهران یاری کنند.