مجوز نخستین شهرک غیردولتی فن آوری صادر شد

مجوز نخستین شهرک غیردولتی فن آوری صادر شد

مهر: فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت در سومین رویداد ملی «صنعت دانش بنیان با محوریت صنایع کوچک و زیست بوم فناوری» گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۲۶۰ هکتار به زیست بوم علم و فن آوری کشور افزوده می‌شود که توسط وزارت صمت و علوم و تحقیقات شکل خواهد گرفت و شناسایی و معرفی ۲۱۱۸ نیاز فناورانه هم انجام شده و ۴۵ محصول منتخب در نمایشگاه به نمایش می‌گذاریم.

وی افزود: لیست فهرست ۵۷۰ نیاز فناورانه و رفع آنها صورت گرفته و انعقاد ۱۷ قرارداد و تفاهم‌نامه با محورهای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در قالب انتقال فناوری هوشمندسازی بهینه‌سازی مصرف انرژی بین شرکت‌ها مختلف مبادله شده که این قراردادها بین شرکت‌های دانش بنیان با دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان با شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد که سبب می‌شود اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: حدود ۲۷۰ شرکت دانش بنیان در قالب فناور و خوشه‌های کسب و کار مشغول کار هستند که به مجموعه‌های صنعتی وصل شده‌اند که در آینده هم تعدادی به صنایع افزوده می‌شوند.

مقیمی اضافه کرد: ایجاد و توسعه شهرک‌های فناوری و مراکز خدمات فناوری ایجاد و توسعه فن بازار و مراکز مبادله فناوری ایجاد و توسعه مرکز نوآوری خوشه‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای ورود به صنعت از موضوعاتی است که سازمان صنایع کوچک در دستور کار قرار داده است که در این مدل‌ها سازمان وارد نمی‌شود و ارکان و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای بخش غیردولتی فراهم می‌کند و عمده خدمات توسط شرکت‌های دانش بنیان و ارائه می‌شود.