شایعات منجر به التهاب بازار را پیگیری قضایی می‌کنیم

شایعات منجر به التهاب بازار را پیگیری قضایی می‌کنیم

مهر: به نقل از سازمان امور مالیاتی سید محمدهادی سبحانیان در همایش آموزشی و گردهمایی سالانه کارکنان حقوقی سراسر کشور به شبهه افکنی در روزهای اخیر پیرامون مسائل مالیاتی نیز در فضای مجازی و گاهاً رسمی اشاره کرد و گفت: برای نقد کارشناسی و منصفانه در حوزه مالیاتی گوش شنوا داریم و از آن استقبال می‌کنیم اما با شایعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب در فضای کسب و کار و بازار می‌شود مخالفیم و آن را از طریق نهادهای حقوقی و قضائی پیگیری می‌کنیم

وی با بیان اینکه همکاران حوزه حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌توانند در دو حوزه وصول و تحول در مالیات ستانی بسیار مؤثر و مفید واقع شوند افزود: اگر مطابق رویه‌های گذشته بخواهیم به تکالیف و تعهداتمان عمل کنیم قطعاً نتیجه مطلوبی عایدمان نمی‌شود. امروز دستاوردها و رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی را مدیون تحولات جدید در مالیات ستانی هستیم.

سبحانیان یکی از اهداف کلیدی در نظام مالیاتی برای تحقق وصولی درآمدهای مالیاتی را ناشی از اقداماتی دانست که توسط همکاران ما در مواجهه با محاکم قضائی صورت گرفته که صدور آرا به حق به نفع سازمان رقم خورده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید تکالیفی برعهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آنها قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دی ماه لازم الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان بویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل در اجرای دقیق آن همت گمارند.

وی به پرونده‌های مطروحه در محاکم قضائی در زمینه کارت‌های بازرگانی شرکت‌های صوری جرایم ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و افزود: باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد چراکه حصول نتیجه پرونده‌های بزرگ و مهم قطعاً می‌تواند سازمان را در تحقق اهداف یاری کند.

سبحانیان با تقدیر و تشکر از کارکنان حوزه حقوقی سازمان بابت کاهش قابل توجه در حوزه ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری گفت: در این راستا طی ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد کاهش را شاهد هستیم که این دستاورد بزرگی برای نظام مالیاتی است.

وی با بیان اینکه خود را مکلف به بهبود فضای کسب و کار می‌دانیم افزود: باید رویه‌های ساری و جاری در نظام مالیاتی به‌گونه‌ای ترسیم شود که شرایط برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد. در دوره جدید از بخشنامه‌های خلق الساعه جلوگیری شده است. از طرف دیگر امکان اعمال نظر فعالان اقتصادی و ذینفعان در تدوین بخشنامه لحاظ شد و با این اتفاق همچنین ابطال پذیری آنها به حداقل ممکن رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: از پیشنهادهایی که با اصلاح و تدوین آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی منجر به بهبود وصولی درآمدهای مالیاتی شود به شکل مادی و معنوی و به‌طور خاص تقدیر خواهد شد.