مازوت‌سوزی در نیروگاه «طرشت» تهران وجود ندارد

مازوت‌سوزی در نیروگاه «طرشت» تهران وجود ندارد

مهر: به نقل از وزارت نیرو کیومرث خزاعی مدیر امور تعمیرات شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت با بیان اینکه همه واحدهای نیروگاه‌ها در یک زمان کارکرد مشخص باید اورهال شوند گفت: قطعات نیروگاه‌ها به مرور زمان دچار تنش و خستگی می‌شوند و نیاز به تعمیرات تعویض و سرویس دارند و بخشی از ایرادات نیز در مسیر انجام می‌شود. بنابراین برنامه معمول اورهال نیروگاه‌ها برای واحدهای بخار بعد از ۱۶ هزار ساعت و برای واحدهای گازی بعد از ۳۲ هزار ساعت کارکرد انجام می‌گیرد.

خزاعی با بیان اینکه معمولاً یک تست قبل و بعد از واحدها گرفته می‌شود گفت: عملیات اورهال بر راندمان کار نیروگاه بسیار اثرگذار است. طبق برنامه معمول نیروگاه‌ها اورهال واحدهای گازی در یک بازه ۳۵ روزه و واحدهای بخار در یک بازه ۴۵ روزه انجام می‌گیرد تا برای پیک سال آینده آمادگی کامل را داشته باشند.

پسماند و دورریزی در نیروگاه طرشت وجود ندارد

خزاعی در خصوص پسماند نیروگاه طرشت گفت: متولی این بخش واحد کنترل کننده شیمیایی پسماند است که در همه نیروگاه‌ها وجود دارد و در واحد کنترل کننده شیمیایی نیروگاه طرشت آبی که برای واحدهای بخار استفاده می‌شود طی یک فرآیند شیمیایی به پسماند آب برای آبیاری فضای سبز این نیروگاه که نزدیک به ۱۸ هکتار است تبدیل می‌شود. بنابراین در نیروگاه طرشت هیچ پسماند دورریزی وجود ندارد.

مدیر امور تعمیرات شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت در پاسخ به بحث مازوت سوزی نیروگاه‌ها گفت: هیچ نیروگاهی در ایران تمایلی به استفاده از مازوت ندارد زیرا ساعت کارکرد واحدها با سوخت مازوت نسبت به سوخت گاز افزایش یافته و بنابراین موجب افزایش چند برابری هزینه‌های نیروگاه می‌شود لذا مازوت سوزی هیچ مزیتی برای هیچ نیروگاهی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بحث سوخت مطرح است گفت: در ماه‌هایی از سال که اوج مصرف در بخش خانگی افزایش یافته و صرفه‌جویی لازم انجام نمی‌گیرد برخی از نیروگاه‌ها برای اینکه کشور دچار ناترازی نشود مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌شوند.

خزاعی در ادامه تاکید کرد: نیروگاه طرشت سوخت مازوت ندارد و مخازن و سیستم‌های مازوت قبل از سال ۷۰ از این نیروگاه جمع‌آوری شده است. ظرفیت تولید برق نیروگاه طرشت برای دو واحد بخار ۱۰ مگاوات در ساعت و برای واحد گازی ۲۵ مگاوات در ساعت است.