تولید خودرو به مرز یک میلیون رسید/ ۸۳۷ هزار سواری تولید شد

تولید خودرو به مرز یک میلیون رسید/ ۸۳۷ هزار سواری تولید شد

مهر: بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده که بیانگر رشد ۱۳ درصدی است.

در این بازه ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذر ماه امسال (۱۰ هزار و ۲۳۰ دستگاه) نسبت به آذر ماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته است و نسبت به آبان امسال تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.

همچنین ۱۲۰ هزار و ۸۳۹ دستگاه وانت (رشد ۳۶ درصدی) ۲ هزار و ۵۴۲ دستگاه ون (رشد یک درصدی) ۶۱۲ دستگاه مینی بوس و میدل باس (افت ۲۰ درصدی) ۶۸۳ دستگاه اتوبوس (افت ۳۱ درصدی) و ۲۷ هزار و ۸۹۲ دستگاه کامیونت کامیون و کشنده (رشد ۲۱ درصدی) تولید شده است.

همچنین در ۹ ماهه امسال سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است.

تولید خودرو به مرز یک میلیون رسید/ ۸۳۷ هزار سواری تولید شد