قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

قیمت خرما در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

مهر: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام کرد؛

هر کیلو گرم خارک- پاک شده (بدون خوشه) درجه یک ۴۹ هزار تومان و درجه دو ۳۹ هزار تومان

هر کیلو گرم خارک- خوشه‌ای درجه یک ۴۵ هزار تومان و درجه دو ۳۸ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما آلویی درجه یک ۶۰ هزار تومان و درجه دو ۵۵ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما بیزو درجه یک ۳۹ هزار تومان و درجه دو ۳۶ هزار تومان

هر کیلو گرم خرما پیارم درجه یک ۱۱۵ هزار تومان و درجه دو ۱۰۵ هزار تومان

هر کیلو گرم خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی کارتنی درجه یک ۷۹ هزار تومان و درجه دو ۷۳ هزار تومان

هر کیلو گرم خاصویی (نیمه خشک) درجه یک ۷۴ هزار تومان و درجه دو ۶۹ هزار تومان

هر کیلو گرم دشتستان و کبکاب درجه یک ۴۸ هزار تومان و درجه دو ۴۴ هزار تومان

هر کیلو گرم ربی ممتاز درجه یک ۹۹ هزار تومان و درجه دو ۸۴ هزار تومان

هر کیلو گرم زاهدی درجه یک ۷۶ هزار تومان و درجه دو ۶۸ هزار تومان

هر کیلو گرم چیپس خرما درجه یک ۴۹ هزار تومان و درجه دو ۴۲ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب زرد طلایی (خشتی) درجه یک ۶۲ هزار تومان و درجه ۵۵ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب مضافتی بم (کارتنی) درجه یک ۷۹ هزار تومان و درجه دو ۷۳ هزار تومان

هر کیلو گرم رطب مضافتی سایر انواع (جیرفت سراوان و…) درجه یک ۱۰۲ هزار تومان و درجه دو ۹۰ هزار تومان