قیمت قارچ در میادین و بازارهای میوه و تره بار کاهش یافت

قیمت قارچ در میادین و بازارهای میوه و تره بار کاهش یافت

مهر: بر اساس جدیدترین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد؛

قارچ دکمه‌ای فله پشت بسته درجه یک ۹۰ هزار تومان

قارچ دکمه‌ای فله پشت باز درجه یک ۸۶ هزار تومان

قارچ دکمه‌ای قهوه‌ای فله (BROWN) 91 هزار تومان

قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته یک کیلوگرمی درجه یک ۸۹ هزار تومان

قارچ دکمه‌ای بسته‌بندی یک کیلو گرمی ۹۲ هزار تومان

جوانه شبدر بسته‌بندی بالای ۲۵۰ گرم ۳۳ هزار تومان

جوانه گندم بسته‌بندی بالای ۲۰۰ گرم ۲۱ هزار تومان

جوانه ماش بسته‌بندی بالای ۳۰۰ گرم ۳۵ هزار تومان

جوانه مخلوط سالادی بسته‌بندی بالای ۲۰۰ گرم ۳۵ هزار تومان

جوانه یونجه (آلفا) بسته‌بندی بالای ۲۰۰ گرم ۳۲ هزار تومان

قارچ دکمه‌ای قهوه‌ای ۴۰۰ گرمی هر بسته ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان