حمایت ایران از توقف کاشت غیراصولی نهال در سطح جهان

حمایت ایران از توقف کاشت غیراصولی نهال در سطح جهان

مهر: نقی شعبانیان با بیان این که کاشت غیراصولی و غیرفنی درختان در عرصه‌های طبیعی و جنگلی در سطح جهان منجر به نگرانی و اظهارات اکولوژیست برجسته کنیایی در بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد برای توقف کاشت غیراصولی گونه‌های نامناسب درختان توسط تشکل‌ها و مردم شده است ابراز کرد: کاشت غیراصولی نهال‌ها و درختان نه تنها مفید نیست بلکه به طبیعت و جنگل‌ها آسیب می‌زند.

وی افزود: به دنبال مطرح شدن ضرورت کاشت یک تریلیون درخت تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای کاهش و ترسیب کربن و گازهای گلخانه‌ای مردم علاقه‌مند به طبیعت در جهان با روش‌های غیرفنی و غیرعلمی مبادرت به نهال کاری کردند که برای طبیعت آسیب‌زا بوده است.

معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن حمایت از این اظهارات در کاپ ۲۸ ادامه داد: هر نوع نهال کاری و بذرکاری باید با رعایت اصول فنی و پشتوانه علمی در عرصه‌های طبیعی انجام شود.

وی اظهار داشت: در این کنفرانس بر نهال کاری درست تاکید شده و ما نیز در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت کاشت بر اساس اصول تخصصی و فنی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

شعبانیان ادامه داد: ما پیش از آغاز این طرح مطالعه و آسیب‌شناسی کردیم و طرح‌های موفق و غیر موفق در حوزه نهال کاری و بذرکاری در ایران و جهان را مورد بررسی قرار دادیم. در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت مشخص شده چه گونه‌هایی در چه مناطق اقلیمی چگونه و توسط چه کسانی کاشته و چگونه نگهداری شود.

معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: ضرورت اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت این است که کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی در کنار مردم قرار گیرند تا کاشت نهال‌ها به درستی انجام گیرد و منجر به احیای منابع طبیعی شود.