ارتقای علمی اولویت اصلی سازمان نظام دامپزشکی است

ارتقای علمی اولویت اصلی سازمان نظام دامپزشکی است

مهر: حامد زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کنگره بین‌المللی کلینیسین‌های دام‌های بزرگ گفت: بعد از چند سال وقفه کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی کشور دوباره احیا شده است.

وی افزود: به این صورت که در اسفند ماه کنگره بهداشت مواد غذایی و در اردیبهشت ماه سال آینده کنگره آبزیان را داریم و سعی کردیم رسالت خود را که ارتقای سطح علمی دامپزشکان کشور است به نحو احسن انجام دهیم.

وی تاکید کرد: همواره سعی می‌کنیم که ارتقای علمی فعالان این حوزه را اولویت اصلی سازمان قرار دهیم

احیا صنعت اسب

در ادامه مهدی سخا دبیر علمی کنگره بین‌المللی کلینیسین‌های دام‌های بزرگ گفت: برای اولین بار مبحث اسب و بیماری‌های مربوط به آن در کارگاه‌های خاص و تحت عنوان پنل طب ورزشی اسب برگزار می‌شود و امیدواریم که از این طریق راهی برای پر کردن خلأ صنعت اسب باز شود.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار با پیشنهاد کمیته دام‌های بزرگ سازمان نظام دامپزشکی برنامه تشویق کلینسین‌های جوان مدنظر است که بحث انتخاب آنها به نظام استان‌ها واگذار شد.