صرفه جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه ای

صرفه جویی ۲۷ همتی در مصرف آرد یارانه ای

محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان صرفه‌جویی آرد از محل هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بیش از ۱۸ ماه می‌گذرد و مطابق شواهد و اطلاعات مبتنی بر داده‌های سال‌های گذشته میزان صرفه‌جویی نسبت به روند انتظاری مصرف آرد یارانه‌ای که در سالیان گذشته وجود داشته برای مجموع سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل با ۱.۵ میلیون تن آرد یارانه‌ای است.

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: روند مصرف آرد یارانه‌ای در سامانه با روند مورد انتظار بدون اجرای طرح مقایسه شده و این حجم از صرفه‌جویی مبتنی بر این فاصله برآورد شده است.

وی در مورد عرضه‌های خارج از شبکه آرد یارانه‌ای هم افزود: قطعاً همیشه عرضه خارج از شبکه آرد وجود داشته و این عرضه‌ها ادامه هم می‌یابد اما نکته مهم این است که در حال حاضر با اجرای طرح هوشمندسازی این انحراف به شدت کاهش یافته است.

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان درباره میزان عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای تصریح کرد: برای این موضوع عدد مشخصی نمی‌توان گفت زیرا بر اساس داده‌های غیررسمی است اما انتظارِ مصرف و فاصله‌ای که امروز رخ داده می‌تواند توضیح دهنده اثربخشی طرح باشد.

گفتنی است بیش از ۱۸ ماه از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به‌منظور مدیریت قیمت نان و شفاف‌سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها می‌گذرد. در این طرح با قرار دادن دستگاه‌های کارت خوان در اختیار نانوایی‌ها دولت تلاش کرد از خروج آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع جلوگیری کند.