۶۰ درصد از شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شده است

۶۰ درصد از شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شده است

مهر: به نقل از وزارت نیرو با افزایش قیمت جهانی مس و افزایش پدیده سرقت کابل‌های مسی شبکه در سراسر کشور و در پی آن زیان هنگفت به شبکه‌های توزیع جایگزین کردن این سیم‌ها با کابل‌های خود نگهدار یکی از برنامه‌های اساسی بخش توزیع برق است که در کاهش تلفات جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و بهینه‌سازی و نوسازی شبکه نقش دارد.

کابل‌های خود نگهدار که هادی آن از جنس آلومینیوم است و امروزه در شبکه‌های فشار ضعیف بخش توزیع جایگزین سیم مسی شده است کمتر مورد توجه سارقان است؛ اما سیم‌های مسی بدون عایق بلافاصله ذوب و به شمش و کالای دیگر تبدیل می‌شود.

بر این اساس از ابتدای اجرای طرح جایگزینی سیم مسی به کابل خود نگهدار تا کنون بیش از ۶۰ درصد از شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار تبدیل شده است و تا کنون در شرکت‌های توزیع لرستان مشهد خراسان شمالی تهران بزرگ شیراز و فارس ۱۰۰ درصد این طرح اجرایی شده و کردستان البرز اهواز و استان تهران بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته‌اند البته شرکت توزیع کردستان نزدیک به ۹۸ درصد پیشرفت پروژه داشته و تا آخر امسال به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر حدود ۱۳۵ هزار کیلومتر شبکه مسی وجود دارد که منتظر تبدیل به کابل خود نگهدار است ۷۰ هزار میلیارد ریال برای تبدیل شبکه مسی موجود به خود نگهدار برآورد هزینه شده است و با توجه به منابع در اختیار بحث تبدیل و اصلاح شبکه در دستور کار قرار دارد.

به گفته کارشناسان امر با وجود آنکه ایجاد شبکه زمینی برق از لحاظ فنی بسیار ایده‌آل است اما هزینه اجرا و موانع موجود بر سر راه آن باعث می‌شود که کمتر عملیاتی و اجرایی باشد.

با این حال بخش عمده شبکه فشار ضعیف تهران بزرگ زمینی است و دردسرهای کمتری دارد چرا که عمر این شبکه‌ها بیشتر و فرسودگی آن‌ها کمتر است کارایی بهتری هم دارند در عین حال برای شهرهای جدیدی که در حال ساخت هستند چنانچه تونل انرژی برای آن تأمین شود امکان زیرزمینی شدن خطوط برق وجود دارد.
این گزارش حاکی است جایگزینی و اصلاح شبکه فرسوده با حفظ محیط زیست هماهنگی بیشتری داشته و کاهش تلفات غیرفنی کاهش برق دزدی‌ها کاهش خسارات و خاموشی‌های ناشی از سرقت سیم‌های مسی توسعه اشتغال و افزایش ایمنی شبکه برق در حوادث طبیعی و برخورد اجسام از مزایای این طرح است.
بر اساس این گزارش پروژه‌های تعویض سیم مسی به کابل خود نگهدار نخستین بار در سال ۱۳۸۹ کلید خورد و تا کنون بیش از بیش از ۶۰ درصد از شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار تبدیل شده است.