بازار خودرو همچنان انحصاری است/ قیمت گذاری خودرو آزاد نمی‌شود

بازار خودرو همچنان انحصاری است/ قیمت گذاری خودرو آزاد نمی‌شود

مهر: هفته پیش منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزیر صمت اعلام کرد که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند.

بر این اساس طی هفته جاری نیز (پنجم دی ماه) قرار است شورای رقابت در جلسه ۶۳۰ خود بازار خودرو و نتایج مصوبه ۵۴۳ بر این بازار را بررسی کند.

در این رابطه سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو تا پایان سال اظهار کرد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت مسئول تنظیم بازارهای انحصاری است. فلذا اگر شورای رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد ذیل مصوبات و مدیریت این شوراست. شورای رقابت به صورت شورایی اداره می‌شود و از ۳ قوه نماینده دارد.

وی افزود: تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که حائز حداکثر آرا نباشد فاقد وجاهت قانونی است.

توکلی تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای رقابت بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است و ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت در حال مدیریت است.

وی افزود: مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت همچنان پابرجاست. منتهی ظرف چند ماه اخیر به صورت مکرر آثار و نتایج آن در بازار در حال آسیب شناسی است.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: اگر قرار باشد تغییری در مدیریت بازار انحصاری خودرو صورت گیرد شورای رقابت به عنوان تنظیم گر اطلاع رسانی می‌کند.

وی گفت: استنباط صورت گرفته از صحبت‌های معاون حمل و نقل وزارت صمت استنباط دقیق و درستی نبوده است.