شورای رقابت: خودروساز مجاز به تعیین قیمت خودرو نیست

شورای رقابت: خودروساز مجاز به تعیین قیمت خودرو نیست

مهر: سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در صفحه شخص خود در حساب ایکس نوشت‌: آسیب‌شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است.

وی تصریح کرد: تا تصویب و اعلام این شورا هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد با گمانه زنی نباید موجب التهاب بازار شد. تصمیمات شورا شفاف به موقع و به صورت رسمی اطلاع رسانی می‌شود.

گفتنی است منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده بود که بر اساس سند جدید راهبردی خودرو قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود. در سند جدید نقش تنظیم گری و نظارت برعهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.