اتصال بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت خوزستان به سامانه هوشمند

اتصال بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت خوزستان به سامانه هوشمند

مهر: علی اصغر چاغروندی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با تلاش تیم‌های فنی تاکنون بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان به سامانه هوشمند متصل شدند.

چاغروندی افزود: هم اکنون در این جایگاه‌ها رانندگان می‌توانند با استفاده از کارت سوخت خودرو خود را تهیه کنند.

وی ادامه داد: تمامی جایگاه‌های سوخت استان به صورت دستی و هوشمند در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.