قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی جدید اعلام شد

قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی جدید اعلام شد

مهر: بر اساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس saleuto.ir قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد.

قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی به شرح جدول زیر است:

قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی جدید اعلام شد

قیمت مندرج در جدول قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های شماره‌گذاری اسقاط خودروی فرسوده کرایه حمل و.. به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.

تاکنون چند نوبت عرضه خودروهای وارداتی انجام شده و در هر نوبت تعدادی از خودروهای وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار داشته عرضه شده است.