کدام شهر ها بیشترین مصرف گاز را داشته اند؟

کدام شهر ها بیشترین مصرف گاز را داشته اند؟

مهر: سعید عقلی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: مصرف بخش خانگی تجاری و غیر عمده نزدیک به ۵۸۰ میلیون متر مکعب بالغ بر ۷۰ درصد تولید کشور رسید.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده توانستیم گاز را برای همه هموطنان تأمین کنیم و نسبت به سال گذشته با توجه به اینکه دمای هوا دو درجه گرم‌تر بوده و درنتیجه ۵۴۰ میلیون به ۵۸۰ میلیون متر مکعب رسیده و مصرف نتیجه بالاتری را تجربه کرده ایم.

به گفته این مقام مسؤول در بخش خانگی تجاری و صنایع غیر عمده ۶۸ درصد مربوط به بخش خانگی که ۳۹۴ میلیون متر مکعب می‌شود و مابقی در سایر بخش‌ها مصرف شده است.

وی در ضمن قدردانی از مردم در عرصه صرفه‌جویی خاطر نشان کرد: با صرفه‌جویی های انجام شده توانستیم ۶ درصد بیشتر گاز برای صنایع غیر عمده تأمین کنیم.

عقلی در خاتمه خاطر نشان کرد: استان‌های تهران خراسان رضوی و مازندران بالاترین مصرف گاز را داشته‌اند.