ورود تجار به شهر فرودگاهی امام خمینی

ورود تجار به شهر فرودگاهی امام خمینی

مهر: سعید چلندری مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل لجستیک و صنایع وابسته در نشستی خبری در خصوص حضور تجار در این فرودگاه گفت: در گذشته تجار و بازرگانان رغبتی به حضور در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نداشتند در صورتیکه چهار هزار هکتار از وسعت ۱۴ هزار هکتاری فرودگاه امام در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.

وی ادامه داد: درآمدهای شهر فرودگاهی امام در دولت سیزدهم نسبت به پیش از آن ۴.۵ برابر شد و سال آینده این افزایش به هشت برابر خواهد رسید.

ادامه دارد…