شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد

شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد

مهر: شاخص کل بورس در این هفته توانست از سد مقاومت اولیه که چند هفته‌ای درگیر آن بود بگذرد در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به وضعیت شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر:

طبق تصویر زیر در مدت زمان ماهانه شاخص کل بورس در یک کانال صعودی بلندمدت قرار گرفته است طبق تصویر زیر شاخص بعد از حمایت میدلاین این کانال در مدت زمان ماهانه توانسته مثبت شود و عملاً ۲ ماه از وضعیت صعودی بورس می‌گذرد.

شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد

شاخص کل بورس در ۸ هفته‌ای که بازار سرمایه مثبت است وضعیت فراز ونشیب را نیز تجربه کرده است و عملاً بعد از هر ۲ هفته صعود خوب یک یا دو هفته نوسانی و منفی را نیز تجربه کرده است اما نکته مثبت این است که در چهار هفته گذشته سعی کرده وضعیت مثبت را با چنگ و دندان حفظ کند و این عزم بازارساز برای بردن بالای شاخص را نشان می‌دهد.

شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد

شاخص کل بورس‌ها در مدت زمان روزانه دیروز یک نکته مثبت را تجربه کرده و توانست مقاومت یک هفته‌ای را به سرعت به سمت بالا بشکند امروز نیز شاخص کل با وضعیت مثبت رشد دیروز را ثبیت کرد.

شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد

شاخص کل بورس طبق تصویر زیر در ناحیه ۲ میلیون و ۳۵۱ هزار واحد یک مقاومت را داشت که بعد از آن مقاومت سرسختی تا سقف تاریخی بورس وجود ندارد.

شاخص کل بورس از سد مقاومت اصلی خود عبور کرد