اقتصاد انگلیس کوچکتر شد

اقتصاد انگلیس کوچکتر شد

مهر: به نقل از راشاتودی اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس حاکی از آن است که در ماه اکتبر تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به ماه قبل از آن ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

در حالی شاهد رشد منفی اقتصاد انگلیس در ماه اکتبر هستیم که این کشور در ماه سپتامبر رشد ۰.۲ درصدی داشته است.

دفتر آمار انگلیس اعلام کرده که هم در حوزه خدمات هم تولید صنعتی و هم ساخت و ساز بیش از میزان مورد انتظار شاهد کوچک شدن اقتصاد انگلیس بوده‌ایم.

از آنجا که این سه بخش از نظر بزرگی بخش قابل توجهی از اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد کاهش فعالیت در این حوزه‌ها تأثیر زیادی بر کوچک شدن اقتصاد انگلیس گذاشته است.

در میان حوزه‌های مذکور بیشترین افت مربوط به بخش تولید بوده که ۱.۱ درصد کاهش تولید ناخالص داشته است. حوزه ساخت و ساز انگلیس نیز ۰.۵ درصد کوچک‌تر شده است. در حوزه خدمات نیز در ماه اکتبر شاهد کاهش ۰.۲ درصدی فعالیت‌ها نسبت به ماه سپتامبر بودیم.

قرار است به زودی بانک مرکزی انگلیس برای تعیین نرخ بهره بانکی نیز تشکیل جلسه دهد البته نرخ بهره بانکی در این کشور در بالاترین سطح ۱۵ سال گذشته قرار داشته و انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس نرخ آن را تغییر ندهد.