رشد ۱۱۲۱۹ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات دوشنبه

رشد ۱۱۲۱۹ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات دوشنبه

مهر: شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد ۱۱ هزار ۲۱۹ واحدی به جایگاه ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار واحد رسید.

در ۳۹ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۴۷۳ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲۶۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۲۰ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۳۸۹ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۹۵ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۲۲ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۵۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۳۱۰ میلیارد تومان قرار دارد.