واکنش سازمان امور مالیاتی به حواشی نشست شیراز

واکنش سازمان امور مالیاتی به حواشی نشست شیراز

مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در پی برگزاری همایش مدیران کل سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال جاری در استان شیراز ابهاماتی درباره هزینه‌های همایش در فضای مجازی مطرح شد.

موحدی افزود: در همین راستا رئیس سازمان در ابلاغی به مدیران نظارتی سازمان یعنی حراست بازرسی و دادستانی مالیاتی دستور رسیدگی در اسرع وقت برای برخورد با عوامل دارای تقصیر یا قصور و نظارت‌ها و مراقبت‌های آتی را صادر کردند.

وی به جزئیات انتشار این حواشی در رسانه‌ها و واکنش سازمان امور مالیاتی به آن پرداخت و گفت: بخشی از اطلاعات و تفاسیر منتشر شده مخدوش است اما در خصوص بخشی از هزینه‌ها نیز باید گفت که با توجه به امکان صرفه‌جویی و غیرقابل قبول بودن همین حد از عدم صرفه جویی در دولت مردمی مسئول مرتبط در اداره کل فارس از مسئولیت خود برکنار شد.

موحدی ضمن اشاره به تعامل با نهادهای نظارتی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی بیش از یک ماه است که در جریان جزئیات هزینه کرد این نشست قرار دارند.