عرضه ۱۹۲ هزار تن گوشت انواع طیور در آبان ماه

عرضه ۱۹۲ هزار تن گوشت انواع طیور  در آبان ماه

مهر: به نقل از مرکز آمار ایران بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه آبان سال جاری گوشت مرغ با ۱۸۷.۵۴۰ تن ٩٧٫٧ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش آمده است: گوشت بوقلمون با ۲ هزار و ۶۱ تن و سایر انواع طیور با ۲ هزار و ۳۳۸ تن به‌ترتیب ١٫١ درصد و ١٫٢ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده افزایش ٢٧ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مقدار عرضه گوشت طیور در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای مرغ ٢٧ درصد برای بوقلمون ۶٣ درصد و برای بلدرچین ۴٠ درصد افزایش برای شترمرغ ۵۴ درصد کاهش و برای سایر انواع طیور ۶٢ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (مهر) در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.