لغو دستور توقف اخذ عوارض صادرات + سند

لغو دستور توقف اخذ عوارض صادرات + سند

مهر: علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به لغو دستور توقف دیوان عدالت اداری در خصوص وصول عوارض صادراتی خواستار اجرایی شدن مصوبه ۲۱ تیر ماه هیأت دولت شد.

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد ماه دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.

با لغو دستور توقف اجرای تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص دستورالعمل (بند ز تبصره ۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام مجدداً وضع عوارض از صادرات برقرار خواهد شد.

لغو دستور توقف اخذ عوارض صادرات + سند