فعالان بخش کشاورزی تا پایان سال شناسه یکتا دریافت کنند

فعالان بخش کشاورزی تا پایان سال شناسه یکتا دریافت کنند

مهر: نشست خبری رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با اشاره به مجوزهای کاغذی و قدیمی گفت: تمام بهره برداران و فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی باید برای دریافت شناسه یکتا تا پایان سال اقدام کنند.

وی افزود: ما در درگاه مجوزها ملزم به تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی است. سامانه اطلاعات کسب و کار ایران به دنبال تسهیل گری در حوزه فعالیت اقتصادی و کشاورزی است.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: هر فرد فعال اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی که در بانک اطلاعات این سامانه حضور ندارد باید برای دریافت شناسه یکتا و کد QR اقدام کند.

سیاح گفت: کشاورزان باغداران دامداران و… از ابتدا سال ۱۴۰۳ باید شناسه یکتا داشته باشد در غیر این صورت بانک‌ها به این افراد حساب تجاری نمی‌دهد.
ادامه دارد.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در ادامه اضافه کرد: آینده پژوه های مجوزها شامل ۴ بخش است نخست تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شود. دوم حساب تجاری به شناسه یکتا متصل گردد که ابزار نظارتی پسینی مؤثری بر فعالیت‌های اقتصادی است. سوم صدور خودکار مجوز به جای دستگاه تعلل کننده از ابتدای زمستان و چهارم سامانه‌های نظارت پسینی در تمام مراجع صدور مجوز از جمله اقدامات در دست اقدام است.

وی گفت: قرار است تمام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شفاف بوده و مشخص است چه کسی چه محصولی تولید و به چه کسی فروخته است.

سیاح در پاسخ به این پرسش مهر که آیا این امر منجر به کاهش قاچاق محصولات کشاورزی و دامی می‌شود عنوان کرد: با کاهش فعالیت‌های زیرپله ای قطعاً از حجم قاچاق کالاها از کشور کم شده و هر فروش ریالی به ثبت می‌رسد.

این مسؤول دولتی در پاسخ به پرسش دیگر مهر اینکه این امر منجر به تداخل فعالیت‌ها بین رصدخانه وزارت جهاد کشاورزی و سامانه اطلاعات محیط کسب و کار ایران نخواهد شد گفت: هر فروش ریالی باید مشخص باشد بین چه کسانی انجام می‌شود و هر نهاد به وظایف خود عمل می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید رصد دارد و در سامانه کسب و کار فعالیت‌های اقتصادی مورد پایش قرار می‌گیرد.