تولید سالانه نهاده‌های دامی نزدیک به ۱۵ میلیون تن است

تولید سالانه نهاده‌های دامی نزدیک به ۱۵ میلیون تن است

مهر: حدود ۸۰۰ کارخانه تولید نهاده دامی در کشور فعالیت دارد. ایران چقدر سالانه تولید دام طیور و آبزی دارد که این تعداد کارخانه تولید نهاده دامی در کشور راه اندازی شده این در حالی است که بخشی از این نهاده‌ها هم وارد می‌شود.

آیا به لحاظ بهره‌وری وجود این تعداد کارخانه ضروری است؟ این حجم سرمایه گذاری در یک محصول تیراژ تولید و در نتیجه سودآوری را کاهش نمی‌دهد؟ در ادامه این تولیدکنندگان مدعی هستند در کشور انحصار وجود ندارد و این تعداد تولیدکننده با یکدیگر رقابت می‌کنند!

محمدابراهیم حسن‌نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص به مهر گفت: اگر تمام ظرفیتی که در کشور در حوزه دام وجود دارد استفاده شود خیلی ظرفیت مازاد در تولید نهاده‌های دامی نداریم؛ اما یک بخشی به جهت اینکه خوراک آماده استفاده نمی‌شود ظرفیت خالی وجود دارد.

وی تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم که تمام واحدهای دام و طیور بتوانند از خوراک آماده استفاده کنند.

از بازار صادرات چه خبر؟

آیا کارخانجات کشور با این تعداد صادرات هم دارند؟ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: حجم تولیدی کشور به اندازه نیاز داخل نبوده از این رو مازاد تولیدی وجود ندارد که آن را صادر کنیم.

حسن نژاد تصریح کرد: کارخانه‌ها با تمام ظرفیت فعالیت نداشته و حدود ۱۵ میلیون تن سالانه تولید می‌شود که نیاز کشور بیش از این عدد است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فعالیت ۸۰۰ کارخانه نباید بتواند تمام نیاز کشور را پوشش دهد و تأمین کند اظهار کرد: کارخانه‌های بسیاری به وجود آمده‌اند که فناوری و تکنولوژی آنها با یکدیگر متفاوت است. ۸۰۰ کارخانه آمار کل کارخانجات تولیدی نهاده دامی بوده که ممکن است تعدادی از آنها شرایط کافی و مناسب برای تولید نداشته باشند و نتوانند با واحدهایی که تکنولوژی بالاتری دارند رقابت کنند؛ بنابراین به لحاظ تکنولوژی در یک سطح گسترده فعالیت ندارند.

حسن نژاد در پایان گفت: ما باید به سمت ارتقا دانش و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم تا موفق تر عمل شود.