سیر هفته‌ای یک قطار ترکیبی تهران-کربلا

سیر هفته‌ای یک قطار ترکیبی تهران-کربلا

مهر: میرحسن موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی امروز (۲۲ آذرماه) در نشست خبری با اشاره براینکه قطارهای ترکیبی تهران- کربلا به‌طور مستمر برقرار خواهد بود؛ گفت: قطار ترکیبی تهران- کربلا هر هفته شنبه از تهران به مقصد شلمچه حرکت خواهد کرد و پس از طی مسیر ۳۰ کیلومتری از شلمچه تا بصره قطار از بصره تا کربلا سیر خواهد داشت.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: صبح (شنبه) قطار دیگری از مقصد کربلا مسافران را به بصره آورده و پس از طی مسافت ۳۰ کیلومتری تا نقطه مرزی شلمچه قطار به مقصد تهران سیر خواهد کرد.

وی گفت: در جهان به کل قطارهای حومه‌ای و بین شهری یارانه تعلق می‌گیرد همین طور در کشور ما نیز یارانه از سوی دولت به صنعت مسافری تعلق می‌گیرد اما کافی نیست.

موسوی ادامه داد: امروز پس از گذار از دوران کرونا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت‌های ریلی زیان به معنای ورشکستگی نداشتند همه حقوق‌هایشان پرداخت شده و همه پرداخت‌هایشان به‌روز است اما با این نرخ‌های بلیت توانایی خرید ناوگان جدید هم ندارند.

وی در خصوص تاخیرها افزود: در شرکت راه آهن کنترل تأخیر قطارهای مسافری مداوم انجام می‌شود تا تأخیر حرکت از مبدا و مقصد کاهش یابد در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ تأخیرات قطارها ۱۷ درصد کاهش یافت.

موسوی بیان کرد: قطار ترکیبی تهران-کربلا طی توافق با کشور عراق به طور مستمر مجدداً راه‌اندازی شد که به صورت ترکیبی در مسیر تهران شلمچه بصره و کربلا سیر می‌کند و هفته‌ای یک قطار رفت و یک قطار برگشت داریم.

معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه عرضه بلیت قطار تهران-کربلا در سامانه انجام می‌شود گفت: قیمت بلیت قطار ترکیبی تهران-کربلا بر مبنای کلاس واگن‌ها در کشور عراق است عراق ۳ درجه قطار دارد که متناسب با آنها قیمت بلیت قطار ترکیبی از ۱.۱ میلیون تا ۱.۴ میلیون است‌.

موسوی در پایان گفت: در سنوات گذشته به نسبت خطوطی که اضافه شده ناوگان اضافه نشده است مدیرعامل راه‌آهن برنامه دارد امسال و ۱۴۰۳ تعداد ناوگان افزایش یابد برنامه‌ریزی شده است در فاز اول حدود ۱۰۰۰ دستگاه واگن مسافری وارد ناوگان کنیم که اولویت راه‌آهن استفاده از ظرفیت داخل است بخشی هم وزارت راه برنامه‌ریزی مرده است از محل تهاتر نفت و از خارج کشور وارد کند.