اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات برنج

اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات برنج

مهر: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به اینکه درخواست مجوز برای برنج در بازه زمانی آذرماه به میزان کافی داده نشده است به منظور جلوگیری از بر هم خوردن سهمیه شرکت‌ها بازه زمانی عدم بررسی سقف بازرگان برای برنج چک نخواهد شد.