ایجاد شهرک‌های ساحلی با تکنولوژی روز دنیا

ایجاد شهرک‌های ساحلی با تکنولوژی روز دنیا

مهر: خسرو دانشجو معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مراسم رویداد و نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان حوزه مسکن و حمل و نقل با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در راستای ایجاد شهرک‌های ساحلی استفاده کنیم گفت: یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ای وزارت راه و شهرسازی در دست کار است و پراکنش جمعیت در ایران با مشکلات فراوانی مواجه است و در مکان‌هایی که ایران ظرفیت دارد جمعیتی کمتری را استقرار دادیم و در مکان‌های که جمعیت کمتری می‌پذیرد جمعیت بیشتری را استقرار دادیم و سیل جمعیت کشور ما بیشتر در حاشیه کویر است.

وی ادامه داد: پروژه ایجاد ظرفیت شهرک‌های ساحلی در جنوب کشور فعال است و در دستور کار داریم تا تعدادی شهرک ساحلی با تمام ملاحظات و تکنولوژی‌های به روز ایجاد کنیم البته کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی از ظرفیت‌های موجود سواحل‌هایشان استفاده می‌کنند و در حال تولید ثروت هستند.

دانشجو افزود: البته اگر کشورمان از ظرفیت‌های ساحلی استفاده کند قطعاً ثروت عظیم‌تری نسبت به این کشورها به دست خواهیم آورد.

این مسؤول افزود: در حوزه شناخت شهرک‌های ساحلی دغدغه‌های بسیاری وجود دارد زیرا پروژه عظیمی است؛ در این راستای باید از تمام طرفیت دانش بنیان‌ها استفاده کنیم و ۲۷ شهرک ساحلی در حاشیه سواحل جنوبی کشور در حال ایجاد هستند که البته ابتدا باید مشکلات و موانع این شهرها رفع شود.

وی در پایان گفت: از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه شهرسازی قطعاً استقبال می‌کنیم و در مقابل کمک کنیم تا شرکت‌های دانش بنیان در حوزه شهرسازی شکل گیرند.