ریزش ۹۱۳ واحدی شاخص کل بورس

ریزش ۹۱۳ واحدی شاخص کل بورس

مهر: شاخص کل در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۹۰۰ واحدی مواجه شده است در ۳۶ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۹۸۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۷۶۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۵۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی به ثبت رسیده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از سهام خارج می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۸۹۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۱۰۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۸۴ میلیارد تومان است که کاهش ۱۰۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۲۷۳ میلیارد تومان قرار دارد.