فراورده روغن زیتون با نام تجاری «آرکان» غیراستاندارد است

فراورده روغن زیتون با نام تجاری «آرکان» غیراستاندارد است

مهر: به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران در بازرسی‌های به عمل آمده از کارخانجات زنجیره‌ای آرکان در استان گیلان جعلی بودن آدرس درج شده در برچسب فراورده مذکور محرز شد.

بر این اساس با توجه به اینکه فراورده مذکور مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری است طبق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید تمرکز و فروش آن بدون داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ممنوع است.