توافق‌های ترانزیتی در دستور کار بذرپاش در مسکو

توافق‌های ترانزیتی در دستور کار بذرپاش در مسکو

مهر: به نقل از وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز همراه رئیس‌جمهور به مسکو می‌رویم پیگیری آخرین وضعیت توافق‌های ترانزیتی کریدور شمال جنوب پروژه رشت آستارا مسائل مربوط به صنعت هوایی و توافق‌های حمل‌ونقل دریایی در دستور کار است.

رئیس‌جمهور کشورمان به دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی سیاسی و فرهنگی عازم روسیه شد.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در این سفر رئیس‌جمهور را همراهی می‌کند.

رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه از جمله تعاملات اقتصادی و نیز گفت‌وگو در خصوص موضوع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه اصلی‌ترین دستور کار رئیس‌جمهور در این سفر است.

آخرین وضعیت همکاری‌های زیرساختی و حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جلسه ویدئوکنفرانسی مهرماه ۱۴۰۲ میان معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر حمل‌ونقل فدراسیون روسیه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.