افزایش صادرات آمونیاک با بهره برداری از اسکله شماره ۱۷ عسلویه

افزایش صادرات آمونیاک با بهره برداری از اسکله شماره ۱۷ عسلویه

مهر: در راستای پیشبرد همزمان طرح توسعه برخی از مجتمع‌های پتروشیمی اسکله شماره ۱۷ فاز دو پارس جنوبی به بهره برداری رسید.

امکان بارگیری کشتی و صادرات آمونیاک از طریق این اسکله به بازارهای صادراتی هدف فراهم شده است.